Category: Social Stories

रमा (Marathi Story)

(This Marathi story is inspired by true events.) एका साधारण कुटुंबात जन्मलेली रमा, कधी रशीदच्या प्रेमात पडली हे तिला कळलेही नाही. वडील नसलेली रमा, तिची […]

17 January 2024

अंजली (Marathi Story)

(This Marathi story is inspired by true events.) आजची आपल्या कथेची नायिका आहे कोकणात राहणारी सधन घरातील अंजली. ती जरी कथेची नायिका असली तरी ती […]

7 January 2024