Tag: Marathi Story

बंध नात्याचे (Marathi Story)

(This Marathi story is inspired by true events.)  बहिणीची अतिशय आवड असलेल्या स्वानंदला दोनही लहान भाऊच होते. त्याची बहिणीची एक विशिष्ट कल्पना होती आणि म्हणूनच […]

25 February 2024

रमा (Marathi Story)

(This Marathi story is inspired by true events.) एका साधारण कुटुंबात जन्मलेली रमा, कधी रशीदच्या प्रेमात पडली हे तिला कळलेही नाही. वडील नसलेली रमा, तिची […]

17 January 2024

अंजली (Marathi Story)

(This Marathi story is inspired by true events.) आजची आपल्या कथेची नायिका आहे कोकणात राहणारी सधन घरातील अंजली. ती जरी कथेची नायिका असली तरी ती […]

7 January 2024